IE Warning
Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
Back to top

DAD

DİNAMİK ARK DESTEĞİ

Bir yay gibi mekanik enerji biriktirir.

Bir arabanın spor koltuğu omurga için ne anlam taşıyorsa, ayakkabınızın içindeki currexSole tabanlığı ayaklarınız için aynıdır.

İyi desteklenen ayak her şeyi daha iyi hissediyor - mükemmel bir enerji transferi de buna dâhil olmak üzere. CurrexSole tabanlıklarının birbirine benzer ve standart olan başka tabanlıklardan çok farklıdır. Bu farklılık Dinamik Ark Desteğidir (DAD).

Dinamik Ark Desteği ayağı yönlendirir ve sık sık yaralanma nedeni olan aşırı hareketi azaltırken ayağı optimum pozisyonda tutmak için tasarlanmıştır. Her Dinamik Ark Desteği (DAD) ayak profilinizin biyomekanik özelliklerine dayanmaktadır ve patentli bir testi yöntemiyle belirlenir. Hem yanal ham de boylamasına Dinamik Ark Desteği ayak arkınızı yataklar, bir dönme süreci vasıtasıyla ayak tabanının kemeri altındaki basıncı eşit olarak dağıtır.

Aynen bir yay gibi DAD darbe enerjisini depolayıp ve geri dönüştürerek ayağın itişini daha verimli ve dinamik yapar. Dayanıklı olan Dinamik Ark Desteği (DAD) aktif olarak yorgunluğu azaltan ve bir performansı artıran naylon kompozit karışımı kullanılarak üretilmiştir.

Ve bir şey daha:
Herkes küresel iklim hakkında konuşuyor, ama "ayak-ısınması" hakkında hiç kimse bahsi etmiyor. Bazı spor giyimlerinin nefes aldığı gibi, bizim currexSole tabanlıkları da nefes alıyor.

Ayaklarınızın üzerinde her santimetrekare başına 350-700 ter bezi vardır ve bu bilgi currexSole tabanlıklarını tasarlarken ve kullanılan malzeme seçimi yapılırken nemi ayaklarınızdan hızlı ve verimli uzaklaştırılacak şekilde üretilmiştir.

portfolio image